HomeDienstenOverContact
Home


Gespecialiseerd in wijkeconomie

Oiaconomics werkt voor de regisseurs van de wijkeconomie. Meestal zijn dat de gemeente en de woningcorporatie. We willen ondernemende mensen helpen hun wijk te versterken en de regisseurs helpen effectiever in te grijpen. We doen chirurgische ingrepen, zoals het samen met huurders nieuw leven inblazen van een leegstaand of matig renderend gebouw. We helpen ook met het actualiseren van beleid, door een quick scan van een winkelplint of het opstellen van een nieuw brancheringsplan. We herkennen snel goede plannen en kwalitatief ondernemerschap, en we hechten sterk aan het scheppen van een prettige sfeer van samenwerken en het activeren van allianties.

Als specialist in wijkeconomie heeft Oiaconomics een overstijgende blik. In combinatie met onze ruime ervaring in projecten, ondernemersondersteuning en vastgoed weten we net dat extra duwtje in de goede richting te geven. Hierdoor lukt het ons om de economische vitaliteit in wijk en buurt duurzaam te verhogen. Wij richten ons met onze dienstverlening ook op vastgoedeigenaren en ondernemerscollectieven.

Iedere wijk verdient een eigen economische visie